jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
29.01. 13

Být ženou

Prezentace je určena pro hodiny konverzace a je zaměřena na postavení žen v subsaharské Africe. Zabývá se právy žen, jejich dodržováním, rovnoprávností a těžkými životními podmínkami žen. Rozvoj slovní zásoby, procvičování konverzace, čtení a porozumění textu.
Prezentace je určena pro hodiny konverzace a je zaměřena na otevření diskuze jednoho z mnoha globálních problémů současného světa – problematiku postavení žen v subsaharské Africe. Prezentace se zabývá následujícími fenomény: práva žen a jejich dodržování, rovnoprávnost žen a těžké životní podmínky žen. Prezentace obsahuje mnoho obrázků, které demonstrují konkrétní nelehké životní situace dívek a žen žijících v této oblasti. Všechny obrazové materiály byly pořízeny autorem prezentace během jeho čtyřletého učitelského pobytu v Africe. Prezentace rovněž obsahuje řadu doprovodných, didakticky zpracovaných, textů, poslechových i čtecích cvičení a dalších aktivit vhodných k dané jazykové úrovni. Nicméně vzhledem k věcné náročnosti tématu může prezentace obsahovat i slovní zásobu či jazykové prostředky, které můžou studenti považovat za náročnější.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora