jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
03.01. 12

Britská NEJ 1

Studenti se seznámí s nejvýznamějšími kulturními památkami Británie. Charakterizují gotický sloh, anglický venkov. Vyjádří svoje názory a pocity. SERRJ B2
Studenti se seznámí s nejvýznamějšími kulturními památkami Británie. Charakterizují gotický sloh, anglický venkov. Vyjádří svoje názory a pocity. Ve dvojicích i ve skupinách procvičí rozhovory, prodiskutují svoje stanoviska, vytvoří prezentace o významných místech. Tuto prezentaci lze průběžně využívat k vyučování anglických reálií například k učebnici "Otázky a odpovědi" Infoa. Hodinová dotace pro každou část je 1-2 hodiny.
Úroveň: B2 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora