jazyky-interaktivne.cz

svátek má Havel, 16.10. 2021
03.11. 10

Geometric Flat Shapes

Základní pojmy a slovní zásoba k tématu geometrické rovinné útvary. Úroveň A1. Fixace nové slovní zásoby. Vhodné jako doplněk výuky metodou CLIL (Contents and Language Integrated Learning). Tzn. obsahově a jazykově integrované vyučování, v tomto případě pro předměty anglický jazyk a matematika.
K tomuto materiálu nejsou potřeba žádné speciální pomůcky, nástroje či připojení k internetu. CÍL: Naučit a zafixovat základní slovní zásobu k tématu geometrické rovinné útvary na úrovni A1. Vhodný materiál pro výuku metodou CLIL (tj. obsahově a jazykově integrované vyučování). Jednotlivé stránky VM lze použít jako celek nebo jako jednotlivé tzv. spršky (showers) v různých hodinách na doplnění výkladu v Čj.
Úroveň: A1 Téma: mezipředmětové vztahy

Další materiály tohoto autora