jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
01.11. 10

Beowulf

B1 - základní údaje o literárním díle
Základní údaje o literárním díle, rozdělení charakterů, umístění děje, dějová linka, moderní verze zpracování, manuskript a jeho umístění v British Library. Rozvoj kompetence ke čtení. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti literatury. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.
Úroveň: B1 Téma: literatura a umění

Další materiály tohoto autora