jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
26.11. 10

Britské školství v porovnání s českým

Seznámení se základními informacemi o britském a českém školství se zaměřením na hlavní rozdíly. Rozvoj a procvičení slovní zásoby týkající se všech stupňů vzdělávacího systému. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti reálií. Úroveň podle SERRJ B1.
Cílem prezentace je seznámit studenty se základními reáliemi týkajícími se britského a českého školství se zaměřením na hlavní rozdíly. Na řadě interaktivních cvičení si studenti procvičí slovní zásobu daného tématu. Časová dotace: 1 vyučovací hodina. K prezentaci není nutné připojení na internet.
Úroveň: B1 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora