jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
03.12. 10

Anglické časy

Pravidla pro použití přítomných časů, vyjadřování budoucnosti, tvorba vět v předbudoucích časech, cvičení s minulými a předminulými časy. Procvičování průběhových tvarů. (B2)
Cíl: Studenti přiřadí pravidlo použití ke správnému přítomnému času. Pracují s předpřítomnými časy a volí vhodná slovesa k daným větám. Procvičují časy a fráze pro vyjadřování budoucnosti. Vyhledávají druhy ovoce a zeleniny. Tvoří věty v předbudoucích časech. Procvičují minulé časy, z výběru vybírají vhodný tvar. Pracují s předminulými časy a volí vhodná slovesa z nabídky. Tvoří vhodné věty v průběhových časech.
Úroveň: B2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora