jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
06.12. 10

Činný a trpný rod

Prezentace a procvičení převodu činného rodu do trpného. Úroveň B2 SERRJ
Nácvik pomocí opakování převodů vět ve čtyřech základních časech, přítomném, minulém, budoucím a předpřítomném. Zvlášť je kladen důraz na vazbu "dát si něco udělat" a trpný rod v přítomném čase průběhovém.
Úroveň: B2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora