jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
15.12. 10

Austrálie

Základní údaje o Austrálii, zajímavá místa, zeměpisné údaje, zvířata, známé osobnosti a legendární postava (Ned Kelly). SERRJ A2
Základní údaje o Austrálii, zajímavá místa, zeměpisné údaje, zvířata, známé osobnosti a legendární postava (Ned Kelly). Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce, procvičování slovní zásoby a znalostí v oblasti reálií Austrálie. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur. SERRJ A2
Úroveň: A2 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora