jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
16.03. 11

Historické události

Historické události či souvislosti v českém knížectví resp. království od prvních Přemyslovců do konce Třicetileté války v chronologickém sledu. Úroveň dle SERRJ:B1
Významné události či historické souvislosti v českém knížectví resp. království od prvních Přemyslovců do konce Třicetileté války. Chronologický sled v kontextu časové osy a významných historických osobností českého národa.
Úroveň: B1 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora