jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
20.03. 11

Druhy filmů, lidé, kteří na filmu pracují (profese)

Základní a rozšířená slovní zásoba k tématu (druhy filmů, profese pracující na tvorbě filmů atd.), charakteristika jednotlivých typů filmů a profesí. Jazyková úroveň podle SERRJ: B1.
1. základní slovní zásoba k tématu 2.-3. rozšiřující slovní zásoba k tématu 4.-5. druhy filmů – jejich charakteristika 6. nejznámější filmy z jednotlivých kategorií 7.-8. profese podílející se na tvorbě filmů.
Úroveň: B1 Téma: odborné

Další materiály tohoto autora