jazyky-interaktivne.cz

svátek má Havel, 16.10. 2021
24.01. 11

Červená Karkulka

Pohádka Červená Karkulka. Slovní zásoba a fráze týkající se pohádky, procvičení minulého času pravidelných i nepravidelných sloves. Motivace, kompletní text pohádky, varianty zakončení - písemný projev žáků, video. Chronologické řazení obrázků podle děje, skupinová práce - dramatizace.(A2)
- materiál je vhodný pro jednu vyučovací hodinu (bez dramatizace) - případná dramatizace zabere více času - str. 7 - potřeba připojení k internetu (video) - materiál lze však plnohodnotně využít i bez tohoto videa
Úroveň: A2 Téma: literatura a umění

Další materiály tohoto autora