jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
31.01. 11

Britská literatura

Seznámení se s časovou osou vývoje britské literatury, jejími hlavními představiteli a jejich díly. (B1)
Seznámení se s časovou osou vývoje britské literatury, jejími hlavními představiteli a jejich díly. Slovní zásoba k tématu, rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti kulturních reálií Velké Británie a Irska. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.
Úroveň: B1 Téma: literatura a umění

Další materiály tohoto autora