jazyky-interaktivne.cz

svátek má Havel, 16.10. 2021
07.02. 11

Dovolená

Seznámení se základní slovní zásobou a frázemi týkajícími se tématu prázdniny, dovolená, cestování. Jejich procvičení a rozšíření pomocí řady interaktivních úloh. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur. Úroveň podle SERRJ A1.
Cílem prezentace je seznámit studenty se slovní zásobou a frázemi k různým typům dovolené a cestování. Na řadě interaktivních cvičení si studenti procvičí zejména slovní zásobu daného tématu. Časová dotace: 1 vyučovací hodina.
Úroveň: A1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora