jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
08.03. 11

Druhy médií

Tento výukový materiál obsahuje základní údaje o jednotlivých druzích médií, jejich porovnání a základní slovní zásobu k danému tématu. Dále jsou zde zpracovány jednotlivé druhy novin a časopisů, porovnání výhod a nevýhod jednotlivých periodik a porovnání, jak často jsou vydávány. Tento materiál je určen na 30 minut vyučovací hodiny.SERRJ A1
Ve výukovém materiálu Druhy médií, se studenti seznámí s jednotlivými druhy médií. Pracují se seznamem médií a rozhhodují se, které druhy novin a časopisů jsou vydávány denně, týdně, měsíčně. Dále porovnávají jednotlivá média, jejich výhodyy a nevýhody, procvičují si slovní zásobu podle jednoduché slovní hry.
Úroveň: A1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora