jazyky-interaktivne.cz

svátek má Havel, 16.10. 2021
20.02. 11

Druhy pečiva

Krátký výlet na téma pečivo. Slovní zásoba, videa, mluvení. SERRJ: A2+
Naučení, procvičení slovní zásoby, sledování tří krátkých videí slouží jako spouštěč mluvení a jednoduchého vyjadřování myšlenek a názorů, porozumění otázkám a schopnost odpovídat, pestrost pečiva u jednotlivých národů a kultur.
Úroveň: A2 Téma: odborné

Další materiály tohoto autora