jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
28.02. 11

American Literature

Maturitní téma - Americká literatura (B2)
Seznámení se s časovou osou vývoje americké literatury, jejími hlavními představiteli a jejich díly. Slovní zásoba k tématu, rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti kulturních reálií USA. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.
Úroveň: B2 Téma: literatura a umění

Další materiály tohoto autora