jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
08.03. 11

Česká republika

Seznámení se základní slovní zásobou a informacemi týkajícími se reálií České republiky. Jejich procvičení a rozšíření pomocí řady interaktivních úloh. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti reálií. Úroveň podle SERRJ A1.
Cílem prezentace je seznámit studenty se slovní zásobou a frázemi týkajícími se reálií o České republice. Na řadě interaktivních cvičení si studenti procvičí své znalosti i slovní zásobu. Časová dotace: 1 vyučovací hodina. Výukový materiál nevyžaduje žádné specifické nástroje, pomůcky, ani připojení na internet. Použité nástroje ACTIVInspire: pero, modifikátory pera, tvary, šipka, vlastnosti a akce.
Úroveň: A1 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora