jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
15.03. 11

Britské hudební skupiny

Vybrané údaje o významných britských hudebních skupinách od druhé poloviny dvacátého století po současnost. SERRJ B1
Základní údaje o nejvýznamnějších britských hudebních skupinách. Práce s textem - rozvoj čtenářské gramotnosti. Práce s textem písně - poslech. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti kulturně společenských reálií Británie. Osvojení a procvičení souvisejících jazykových struktur.
Úroveň: B1 Téma: literatura a umění

Další materiály tohoto autora