jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
13.05. 11

Drogy

Základní slovní zásoba na téma drogy (slovní obraty, základní skupiny drog, vybrané druhy drog, informace o těchto vybraných druzích drog). Výklad, procvičení, diskuze, pracovní listy, rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalosti na dané téma. Jazyková úroveň dle SERRJ je A1.
Žák si procvičí základní slovní zásobu na téma drogy (zjednodušené slovní obraty spojené s drogami, základní skupiny drog, vybrané základní názvy drog, základní informace o vybraných drogách). Výklad, procvičení, diskuze, pracovní listy, rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalosti na dané téma. Jazyková úroveň dle SERRJ je A1.
Úroveň: A1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora