jazyky-interaktivne.cz

svátek má Sabina, 22.10. 2021
06.06. 11

Generation Gap

Interaktivní cvičení na procvičení slovní zásoby k tématu Generation Gap. Úroveň podle SERRJ A2.
Interaktivní cvičení na osvojení slovní zásoby týkající se vztahů mezi rodiči a dětmi. Studenti procvičují základní pojmy a obraty, se kterými se setkávají v každodenním životě a hovoří o svých problémech v rodině a okolí (mezigenerační vztahy). Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora