jazyky-interaktivne.cz

svátek má Havel, 16.10. 2021
30.05. 11

Druhy filmů a filmové profese

Procvičení a osvojení si základní slovní zásoby týkající se filmového průmyslu. Studenti budou umět rozlišit druhy filmů a popsat lidi, kteří se na tvorbě filmu podílejí. SERRJ:A2
1. Filmové žánry 2. Přídavná jména popisující druhy filmů 3. Profese lidi, kteří se podílejí na tvorbě filmu 4. Překlad nové slovní zásoby 5. Studenti mluví o filmu,který viděli
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora