jazyky-interaktivne.cz

svátek má Havel, 16.10. 2021
07.07. 11

Britská a americká angličtina - gramatické rozdíly.

Materiál obsahuje základní informace o americké angličtině a soustředí se zejména na gramatické rozdíly mezi americkou a britskou angličtinou s cílem upozornit na nejdůležitější gramatické odlišnosti mezi oběma verzemi anglického jazyka (rozdíly v užití některých pomocných a modálních sloves, gramatických časů, vybraných frázových sloves a sloves nepravidelných). Studenti si získané poznatky procvičí v interaktivních cvičeních. Materiál je vypracován na úrovni A2.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora