jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
06.09. 11

Forrest Gump

Několika aktivitkami si studenti připomenou film, reálné osobnosti a události, známé citace a myšlenky filmu, zamyslí se nad osobností Forresta a jeho životem, pokusí se o recenze filmů. Procvičí související jazykové struktury. SERRJ A2
Pro tento předváděcí sešit je třeba připojení na internet. Bylo by pěkné mít čas a podívat se na film se studenty a po částech plnit úkoly v předváděcím sešitu. Cíl: zamyslet se nad Oskarovým filmem, zhodnotit hlavní postavu, všimnout si důležitých scén a myšlenek filmu, přemýšlet a mluvit o nich. Časová dotace: 1 vyučovací hodina, spolu se sledováním filmu 3 hodiny.
Úroveň: A2 Téma: literatura a umění

Další materiály tohoto autora