jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jarmila, 4.2. 2023
01.03. 12

Rozkazovací způsob

Tvoření rozkazovacího způsobu pravidelných, nepravidelných a zvratných sloves.
Výukový materiál žáky seznamuje s tvořením rozkazovacího způsobu pravidelných, nepravidelných i zvratných sloves. Dále s tvořením záporného rozkazovacího způsobu a s možnostmi použití rozkazu v praxi. K procvičení je využit magický tunel, hra „piškvorky“ a cvičení z internetu. Rozvoj řečových dovedností a jazykové interakce a znalostí v oblasti gramatiky.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora