jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jarmila, 4.2. 2023
01.03. 12

Vedení rozhovoru, vyjádření názoru

Slovní zásoba k tématu, náměty k diskusi B1
VM obsahuje slovní zásobu pro vyjádření svého názoru při rozhovoru. První část se věnuje vyjádření pocitů radosti nadšení, zklamání nebo hněvu. Ve druhé části se pracuje s výrazy pro vyjádření vlastního názoru. Třetí část uvádí několik frází pro vyjádření souhlasu či nesouhlasu s tvrzením. Poslední část nabízí několik témat k diskusi studentů, součástí některých je námět na vyjádření. B1
Úroveň: B1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora