jazyky-interaktivne.cz

svátek má Ingrid, 27.1. 2023
21.03. 12

Člen a předložky de, à

Výukový materiál obsahuje poučení o stahování členu určitého a předložek de, à, cvičení k určování rodu a čísla u podstatných jmen, předložkových vazeb sloves a cvičení s větami se staženým členem du, des, au, aux.
Výukový materiál obsahuje poučení o stahování členu určitého v jednotném i množném čísle a předložek de, à. Po výkladu následuje procvičování rodu a čísla u podstatných jmen (v základní slovní zásobě), předložkových vazeb sloves (parler de, parler à, penser à, aller à, jouer de, jouer à, faire de) a cvičení s větami se staženým členem du, des, au, aux.
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora