jazyky-interaktivne.cz

svátek má Lenka, 21.2. 2024
24.04. 12

Tvoření otázky

Tento materiál poskytuje přehled o tom jak se ve francouzštině tvoří otázka. Jsou zde vysvětleny všechny tři typy a všechny jsou doplněny o cvičení.
Tato interaktivní prezentace je zaměřena na vytváření otázek ve francouzštině. Existují tři možnosti a každé z nich je zde věnována vlastní část. U otázek tvořených intonací jsou zde zařazeny i poslechy. Prezentace obsahuje jednoduchá doplňovací cvičení a dále pak složitější na internetu. Poslední část je věnována slovní zásobě z oblasti tázacích slov. Je zde zařazen i test, který prověřuje celkové pochopení tvoření otázek a správné zvolení tázacího slova.
Úroveň: A1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora