jazyky-interaktivne.cz

svátek má Bohumil, 3.10. 2023
13.06. 12

Tvorba ženského rodu přídavných jmen

Interaktivní prezentace, která obsahuje expoziční stránky s teorií tvorby ženského rodu přídavných jmen a v druhé části dostatek cvičení na zafixování tohoto jevu. A2
Tato interaktivní prezentace je zaměřena na tvorbu ženského rodu přídavných jmen. Na začátku jsou umístěny expoziční stránky, které podávají přehled o základních změnách koncovek z rodu mužského na rod ženský. Zbytek prezentace jsou různá cvičení zaměřená na převádění přídavných jmen z rodu mužského do rodu ženského, na rozpoznávání ženského a mužského rodu a také aktivní přepis vět z rodu mužského do rodu ženského. Na závěr je umístěn přehled nepravidelných přídavných jmen.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora