jazyky-interaktivne.cz

svátek má Lenka, 21.2. 2024
03.10. 12

Olympijské hry

Obecné informace o OH, přehled olympijských sportů, doplňovací a přiřazovací cvičení.
VM seznamuje s obecnými informacemi o olympijských hrách jako např. jak často, kde, kdy se OH konají. Dále je zde přehled olympijských sportů nebo informace o olympijských rituálech. VM je doplněn odkazy na vybraná místa portálu OH. Studenti studují a doplňují texty s vynechanými slovy nebo přiřazují informace. Svá řešení vhodně okomentují.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora