jazyky-interaktivne.cz

svátek má Lenka, 21.2. 2024
07.10. 12

Synonyma, antonyma, homonyma

Rozšiřování slovní zásoby a procvičení.
Výukový materiál žáky seznamuje se slovy stejného významu, opačného významu a s homonymy, tedy slovy, která se stejně píší a čtou, ale mají odlišný význam. Žáci nejprve vymýšlejí příklady slov daných skupin. Následně jsou jejich znalosti ověřeny prakticky. Dále je k procvičení využit magický tunel a hra „piškvorky“. Rozvoj řečových dovedností a jazykové interakce a znalostí v oblasti slovní zásoby.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora