jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jarmila, 4.2. 2023
30.08. 12

Komiks

Seznámení s francouzsky psanými komiksy.
Výukový materiál žáky seznamuje s nejznámějšími francouzsky psanými komiksy. Nejprve se teoreticky zaměří na pojmy, které se pojí s formální stránkou komiksu. Dále rozpoznávají jednotlivé kreslené příběhy a jejich hrdiny. Kvíz slouží k prohloubení znalostí o komiksu, kde se žáci dozvědí, kdy vznikl první komiks, kde se koná každý rok festival apod. Výukový materiál vede ke tvorbě vlastního komiksu. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti stylistiky.
Úroveň: A2 Téma: literatura a umění

Další materiály tohoto autora