jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jarmila, 4.2. 2023
30.10. 12

Číslovky základní

Tvoření základních číslovek a jejich procvičení.
Výukový materiál žáky seznamuje s tvořením číslovek základních, upozorňuje na možná úskalí při psaní číslovek a věnuje se jejich procvičení formou přesouvání, magického tunelu či psaní pomocí nástroje pero. Dále je k procvičení využita hra „piškvorky“, poslechové cvičení z internetu a otázky. Jako bonus jsou krátce vysvětleny číslovky násobné. Rozvoj řečových dovedností a jazykové interakce a znalostí v oblasti gramatiky.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora