jazyky-interaktivne.cz

svátek má Ingrid, 27.1. 2023
11.12. 12

Televize, rádio, internet, tiskoviny

Média, masmédia, televize, život s médii, ústní vyjádření.
Výukový materiál se věnuje hromadným sdělovacím prostředkům. Úvodní cvičení připomínají vybrané pojmy jako: komunikace, média a masmédia. Následují strany, které se věnují nejpoužívanějšímu masmédiu - televizi. Závěrečné strany připomínají další sdělovací prostředky. Ve VM jsou použita cvičení doplňovací nebo přiřazovací a cvičení na podporu ústního vyjádření.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora