jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jarmila, 4.2. 2023
05.01. 13

Nepřímá řeč

Interaktivní prezentace, která se zabývá převodem přímé řeči do nepřímé a naopak. transformací slovesných časů, přislovečných určení času a zájmen.
Tato interaktivní prezentace je gramatická. Je zaměřena na převod řeči přímé do nepřímé. Jedná se převod v přítomném čase, ale hlavně také v minulém, kde nastávají změny ve slovesných časech, v příslovečném určení času a v zájmenech. První část prezentace je čistě výkladová a v druhé části jsou cvičení na doplňování správných tvarů sloves, spojek, zájmen i příslovečných určení.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora