jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jarmila, 4.2. 2023
04.11. 10

Režim dne

Základní činnosti během dne, určování času, názvy částí dne. Zopakování některých zájmových činností, hlavně sportu. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce. Jazyková úroveň A2.
Procvičení a upevnění základních činností během dne, určování času, názvů částí dne. Zopakování některých zájmových činností, hlavně sportu. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce, nutná spolupráce s učitelem. Pro další procvičení souvisejících gramatických jevů (zvratná slovesa, určování hodin, přivlastňovací zájmena) jsou připojeny odkazy na cvičení na internetu.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora