jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jarmila, 4.2. 2023
04.11. 10

Popis školy

Popis budovy školy, základní názvy místností. Výklad a procvičení slovní zásoby, gramatických jevů. Rozvoj řečových dovedností a jazykové interakce. Úroveň podle SERRJ A1.
Popis budovy školy, jednotlivá patra, základní názvy učeben, kabinetů. Výklad a procvičení slovní zásoby, vazby il y a, záporu u sloves, řadových číslovek, opozitních přídavných jmen. Rozvoj řečových dovedností a jazykové interakce. Samostatný úkol - popis vlastní školy, případně školy mých snů.
Úroveň: A1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora