jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jarmila, 4.2. 2023
11.12. 10

Vedlejší věty vztažné

Vedlejší věty vztažné. Vztažná zájmena jednoduchá - qui, que, dont a vztažné příslovce où, vedlejší věty vztažné místní a časové. (A2)
Příklady použití vztažných zájmen jednoduchých a vztažného příslovce où. Úlohy k procvičení a fixaci učiva. Báseň a píseň jako motivační úlohy. Podněty pro vlastní ústní vyjádření studentů s použitím osvojených jazykových struktur.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora