jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jarmila, 4.2. 2023
26.11. 10

Vzdělávání ve Francii

Základní údaje o vzdělávacím systému ve Francii, stupně školství, zkoušky, procvičení související slovní zásoby a gramatických jevů. Úroveň podle SERRJ A2.
Základní údaje o vzdělávacím systému ve Francii, stupně školství, zkoušky, procvičení související slovní zásoby, gramatických jevů - řadové číslovky, sloveso apprendre. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti reálií Francie.
Úroveň: A2 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora