jazyky-interaktivne.cz

svátek má Ingrid, 27.1. 2023
26.11. 10

Předměty a rozvrh hodin

Procvičení a upevnění slovní zásoby a gramatických jevů ke konverzačnímu tématu Vzdělávání, škola. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce. Jazyková úroveň podle SERRJ A2.
Procvičení a upevnění slovní zásoby ke konverzačnímu tématu Vzdělávání, škola. Procvičení souvisejících gramatických jevů - řadové číslovky, slovesa commencer, finir. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora