jazyky-interaktivne.cz

svátek má Ambrož a Benjamín, 7.12. 2023
10.12. 10

Popis města

Základní slovní zásoba k tématu město - části města, budovy, fráze k orientaci ve městě, gramatické jevy - předložky k určení místa, slovesná vazby il y a a sloveso être. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce - orientace ve městě, popis města, ve kterém studuji. Jazyková úroveň A2.
Základní slovní zásoba k tématu město - části města, budovy moderní i historické, řazení slovíček podle významové nadřazenosti a podřazenosti, fráze k orientaci ve městě, gramatické jevy - předložky k určení místa, slovesná vazby il y a a sloveso être. Rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce - orientace ve městě, popis města, ve kterém studuji.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora