jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jarmila, 4.2. 2023
13.02. 11

Budoucí čas

Přehled časování pravidelných a nepravidelných sloves v budoucím čase jednoduchém a procvičení. Úroveň podle SERRJ: A2.
Výukový materiál "Budoucí čas" je základním přehledem časování pravidelných a nepravidelných sloves v budoucím čase jednoduchém. Rozvíjí induktivní metodu práce. Pro upevnění tvoření tohoto slovesného času je pro studenty připraveno několik cvičení a píseň v budoucím čase. Jedná se o rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti gramatiky.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora