jazyky-interaktivne.cz

svátek má Jarmila, 4.2. 2023
21.03. 12

Příslovce

Gramatika zaměřená na neohebný slovní druh "příslovce" (druhy příslovcí, tvoření, postavení ve větě). Úroveň podle SERRJ: A2
Ve výukovém materiálu jsou probrány druhy příslovcí (času, místa, způsobu, množství a příslovce tázací), tvoření příslovcí z přídavných jmen a postavení příslovcí ve větě. Pro upevnění tvoření příslovcí je připraveno několik cvičení na slovní zásobu, opaky a také cvičení z internetu. Jedná se o rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce a znalostí v oblasti gramatiky.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora