jazyky-interaktivne.cz

svátek má Lenka, 21.2. 2024
28.04. 11

Povahové vlastnosti

Slovní zásoba vhodná pro popis charakteru a způsobu jednání. Přídavná jména a příslovce. Porozumění textu. Mluvní cvičení. (B1)
Výukový materiál obsahuje cvičení na rozšíření a procvičení slovní zásoby k tématu. V první části se věnuje přídavným jménům. Druhá část se zabývá příslovci, jejich vytváření od přídavných jmen. Cvičení vedou k používání slovní zásoby ve větách, k rozvoji řečových dovedností. Třetí část nabízí celkem čtyři cvičení k mluvním aktivitám.
Úroveň: B1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora