jazyky-interaktivne.cz

svátek má Hedvika, 17.10. 2021
01.11. 11

Partizip II

Předváděcí sešit je zaměřen na procvičování Partizipu II. Podle úrovně SERRJ B1
Žáci procvičují Partizip II(ve cvičení jsou použita slovesa, u nichž je možné předpokládat nejasnosti či chyby). Dále jsou žáci vedeni k tomu, aby si uvědomovali asymetrii českých a německých příčestí. Mají rovněž procvičit užití adjektivizovaných příčestí a převádět je na vztažné věty. Na závěr jsou přiložena překladová cvičení.
Úroveň: B1 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora