jazyky-interaktivne.cz

svátek má Hedvika, 17.10. 2021
09.10. 11

Blahopřání k různým příležitostem

Slovní zásoba k tematickému okruhu Rodinné svátky a oslavy - blahopřání k různým příležitostem. SERRJ B1.
Slovní zásoba k tematickému okruhu Rodinné svátky a oslavy - blahopřání k různým příležitostem. Procvičení slovní zásoby, rozvoj řečových dovedností, jazykové interakce v rámci tematického okruhu. Procvičení souvisejících gramatických struktur - skloňování podstatných jmen, přídavných jmen, osobních zájmen, slovosled.
Úroveň: B1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora