jazyky-interaktivne.cz

svátek má Teodor, 23.10. 2021
12.11. 11

Infinitiv s um - zu místo spojky damit

Procvičování slovosledu ve větě vedlejší se spojkou damit. Podmínka pro nahrazování spojky damit vazbou infinitivu s um - zu. Procvičování konstrukce účelových vět s um - zu. Úroveň A2+
1. Procvičování slovosledu po spojce damit - tvorba vět vedlejších doplňováním a přemísťováním slov a označováním správných možností. 2. Porozumění větám vedlejším se spojkou damit - překlad do češtiny. 3. Pravidlo pro nahrazování spojky damit v účelových větách vazbou infinitivu s um - zu označováním správných možností 4. Procvičování vhodného použití spojky damit a vazby infinitivu s um - zu v účelových větách a jeho zdůvodnění.
Úroveň: A2 Téma: gramatika

Další materiály tohoto autora