jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
22.11. 11

Historie Rakouska

Interaktivní exkurze do historie Rakouska spojená s prezentací vybraných kapitol starších i novějších dějin. Tematická slovní zásoba. Fixace vybraných gramatických struktur - letopočtů a řadových číslovek. (A2)
Exkurze do historie Rakouska spojená s prezentací jeho raných a středověkých dějin, éry Habsburků, třicetileté války, vlády Marie Terezie a Josefa II. spojené s reformami, napoleonských válek, Bachova absolutizmu, Rakousko - Uherska, obou světových válek a poválečného vývoje. Tematická slovní zásoba. Fixace vybraných gramatických struktur, tj. vyjadřování letopočtů a tvorby řadových číslovek.
Úroveň: A2 Téma: reálie

Další materiály tohoto autora