jazyky-interaktivne.cz

svátek má Hedvika, 17.10. 2021
16.12. 11

Domácí práce

Tematický okruh "Domácí práce" nám představuje novou slovní zásobu k tématu a činnosti, které jsou pro tyto práce nezbytné. Úroveň dle SERRJ: A1
Tematický okruh "Domácí práce" je procvičován formou doplňování, přiřazování, třídění. V tomto tématu se seznamujeme se základní slovní zásobou. Zabýváme se tím, jaké druhy domácích prací známe. Dochází k rozvoji řečových dovedností a jazykové interakce v rámci tematického okruhu.
Úroveň: A1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora