jazyky-interaktivne.cz

svátek má Brigita, 21.10. 2021
13.12. 11

Národní parky, chráněné oblasti

Výukový materiál je určen pro studující úrovně A2 podle SERRJ. VM se zaměřuje na rozšíření znalostí o národních parcích v České republice i v německy mluvících zemích.
Výukový materiál je určen pro studující úrovně A2 podle SERRJ. VM se zaměřuje na rozšíření znalostí o národních parcích v České republice i v německy mluvících zemích. Důraz je kladen na nejstarší národní parky v jednotlivých zemích. Na úvod VM jsou studující seznámeni se základní slovní zásobou k dané problematice. Na závěr VM čeká studenty malý kvíz, kde si zopakují nově osvojené vědomosti.
Úroveň: A2 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora