jazyky-interaktivne.cz

svátek má Hedvika, 17.10. 2021
31.12. 11

Chov zvířat

VM je určen pro žáky úrovně B1 podle SERRJ. Materiál se zaměřuje na slovní zásobu spojenou s tímto tématem. VM lze probrat za jednu vyučovací hodinu. Úroveň podle SERRJ: B1.
Výukový materiál se zaměřuje na rozšíření slovní zásoby, která se týká užitkových zvířat chovaných v České republice i v německy mluvících zemích. Důraz je kladen na slovní zásobu, se kterou se můžeme v tomto oboru běžně setkat. VM obsahuje i cvičení k rozšíření řečových dovedností a na závěr malou hádanku.
Úroveň: B1 Téma: konverzační

Další materiály tohoto autora